Rūpīgi pērļotas rokas sprādzes ar latviskiem ornamentiem, latvju rakstu zīmēm


0
 .